Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

3Jan - by admin - 0 - In Uncategorized

Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2000 και διαθέτει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην καταγραφή και μελέτη διαλέκτων.

Λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Γλωσσολογίας Αγγελικής Ράλλη και πλαισιώνεται από ερευνητική ομάδα, που αποτελείται από γλωσσολόγους (μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Τμήματος Φιλολογίας (Κτήριο 33) και περιλαμβάνει υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εξειδικευμένους βιβλιογραφικούς πόρους και σπάνιο αρχειακό υλικό.

Πατήστε εδώ για να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων.

Τηλ. επικοινωνίας: 2610-969375