Προκήρυξη 2 υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

3Jan - by admin - 0 - In Uncategorized

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, προσφέρονται δύο υποτροφίες ύψους 5.000 Δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, μία από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), σε προπτυχιακό (από το 3ο έτος σπουδών και άνω) ή μεταπτυχιακό φοιτητή A’ κύκλου (ΜΔΕ), της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για συμμετοχή τους στο θερινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη).

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι από τα παλαιότερα και πιο πετυχημένα καλοκαιρινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) και στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές από το Harvard, καθώς και Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, θα λάβει χώρα στο Ναύπλιο και στη Θεσσαλονίκη από 27 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2016. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά σεμινάρια, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, συμμετέχουν σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τέλος του προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητών/τριών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία. Περισσότερες πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και να καταθέσουν:

· Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

· Αναλυτική βαθμολογία

· Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) με διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας

· Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου First Certificate ή αντίστοιχου)

Για την επιλογή των δύο υποτρόφων θα ακολουθηθεί κοινή διαδικασία των δύο ιδρυμάτων και οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν μια φορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 8 Μαρτίου 2016. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται έντυπα στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ όψη της κυρίας Μαρίας Χαραλαμποπούλου, τηλ. 2610-997987, e-mail: intern.rel@upatras.gr), αφού πάρουν αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται σε προπτυχιακούς που βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών και άνω καθώς και μεταπτυχιακούς Α’ κύκλου (όχι υποψήφιους διδάκτορες), της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών μόνο.