Κλασικές Σπουδές

Η κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές την επιστημονική κατάρτιση που εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου με βάση τις γραπτές και, κυρίως, τις φιλολογικές μαρτυρίες. Πέρα από το γεγονός ότι η γνώση της…

Εισαγωγή Φοιτητών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016 του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.minedu.gov.gr/) (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ251/140192/Α5/8-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ), από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική…

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2012 μέχρι και σήμερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα», η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου…