Βυζ. & Νεοελληνικές Σπουδές

Η ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) απαρτίζεται από την υποειδίκευση Βυζαντινών Σπουδών (ΒΣ) και την υποειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών (ΝΕΣ)· υπηρετείται συνολικά από 8 (οκτώ) μέλη ΔΕΠ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης ΒΝΕΣ, μέσα από μια σειρά εισαγωγικών και εξειδικευμένων μαθημάτων, προσφέρει στους φοιτητές επιστημονική κατάρτιση στις εξής γνωστικές περιοχές:

  • Βυζαντινή Φιλολογία (Βυζαντινή Γραμματεία: Ιστορία, Είδη, Εκπρόσωποι· Μετρική, Ελληνική Παλαιογραφία, Απόδοση βυζαντινών κειμένων στα νέα ελληνικά).
  • Βυζαντινή Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη
  • Νεοελληνική Φιλολογία (Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Ποίηση, Πεζογραφία, Κριτική της Λογοτεχνίας, Περιοδικός Τύπος, Κίνηση των ιδεών και λογοτεχνία, Λογοτεχνικές μορφές και είδη, Εκδοτική, Μετρική).
  • Συγκριτική Φιλολογία (Σχέσεις της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα)
  • Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας
  • Ευρωπαϊκή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας καθώς και της Κριτικής και Θεωρίας της Λογοτεχνίας καλλιεργούνται συστηματικότερα και ειδικότερα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου μαθημάτων της υποειδίκευσης ΝΕΣ.

Η υποειδίκευση ΝΕΣ προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε όσους μελετητές επιλέξουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.