Εισαγωγή Φοιτητών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016 του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.minedu.gov.gr/) (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ251/140192/Α5/8-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ), από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών, http://proeggrafes.upatras.gr για την συμπλήρωση λοιπών στοιχείων τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης των πιστοποιητικών τους και χορήγησης των κωδικών πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους (https://www.upatras.gr/el/departments) και στον Οδικό Χάρτη των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών (https://www.upatras.gr/el/node/4712) του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

  1. Αίτηση προεγγραφής από Υπουργείο
  2. Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου.
  3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης από το Λύκειο αποφοίτησης
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες φοιτητές)

  1. Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή σε άλλο Τμήμα/ΑΕΙ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *