Γεωργαντά, Αθηνά

  • Βαθμίδα:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Ειδίκευση:Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
  • Γν. Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία
  • Γραφείο:Κτίριο Κ 33
  • Τηλέφωνο:2610-996235
  • Email:
  • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
  • Βιογραφικό:biography/georgantacvenglish1.doc
  • Ώρες συνεργασίας
  • Μαθήματα

Τρίτη 2 – 3 μμ.

Τετάρτη 2 – 3 μμ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.