Ιστορία & Οργάνωση

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1994 (Π.Δ. 305/94, ΦΕΚ 163/4-10-1994) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998. Το Τμήμα αυτονομήθηκε διοικητικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.

Διατελέσαντες Πρόεδροι

2001-2006: Αντώνιος Μάρκος, Καθηγητής Φιλοσοφίας

2006-2010: Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας (Απολογισμός)

Περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:

  • Κλασικές Σπουδές (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)
  • Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές
  • Γλωσσολογία

και οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Φιλολογία (Πτυχίο, 4ετούς φοίτησης)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ, 2ετούς φοίτησης και Διδακτορικό) με τρεις διαθέσιμες ειδικεύσεις: (α) Κλασικές Σπουδές, (β) Νεοελληνικές Σπουδές, και (γ) Γλωσσολογία.

Το ΠΜΣ αποτελεί αναμόρφωση του προηγούμενου μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» το οποίο λειτούργησε κατά τα έτη 2004-2006 και 2006-2008 και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να υπηρετήσει την έρευνα, καλλιεργώντας τα γνωστικά πεδία που περιλαμβάνει, και να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν επάξια στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει επίσης ως στόχο να δημιουργήσει ένα φάσμα διεπιστημονικών σπουδών, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, άλλων σχολών του ίδιου ή άλλων πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δεδομένου ότι στεγάζεται σε ένα πανεπιστήμιο, που χάρη στη γεωγραφική του θέση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πύλες της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το Τμήμα Φιλολογίας ενθαρρύνει την επικοινωνία, την έρευνα και την ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων με σημαντικά πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Μέσα στα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη στο ενεργητικό του ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, θερινά σχολεία, προσκλήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από όλον τον κόσμο και αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του σε σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Επιπλέον έχει δεχθεί και δέχεται δεκάδες φοιτητές από ξένα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates / Erasmus.

Στο Τμήμα Φιλολογίας υπηρετούν δεκαεννέα (23) Μέλη ΔΕΠ: δύο (3) Καθηγητές, επτά (7) Αναπληρωτές Καθηγητές, έξι (9) Επίκουροι Καθηγητές και τέσσερεις (4) Λέκτορες. Το τμήμα συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος ERASMUS για την ανταλλαγή φοιτητών και τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Μενέλαος Χριστόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος η κα Αριστούλα Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, και Γραμματέας ο κ. Φώτιος Κασπίρης.

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών.

Η διαχείριση των θεμάτων ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος ανατίθεται σε επιτροπές θητείας ενός έτους, στις οποίες συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ και μέλη του διοικητικού προσωπικού (επιτροπές ακαδημαϊκού έτους 2014-2015)