Κλασικές Σπουδές

Η κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές την επιστημονική κατάρτιση που εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου με βάση τις γραπτές και, κυρίως, τις φιλολογικές μαρτυρίες. Πέρα από το γεγονός ότι η γνώση της αρχαιότητας οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, οι κλασικές σπουδές αποτελούν διεθνώς μία σταθερή ακαδημαϊκή μονάδα στα περισσότερα πανεπιστήμια, όχι μόνον επειδή θεωρούνται η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και επειδή για πολλούς αιώνες τα αρχαία ελληνικά και λατινικά γράμματα προσέφεραν το γλωσσικό πολιτιστικό όχημα διακίνησης ιδεών, λαών, αγαθών και κάθε είδους επιστημονικής, λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής καινοτομίας.

Το πρόγραμμα σπουδών της κλασικής κατεύθυνσης προσφέρει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που εξασφαλίζουν καταρχήν στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας δηλαδή τη γλωσσική επάρκεια, αλλά, κυρίως, τους εξοικειώνουν με τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας του σύνθετου αυτού πολιτιστικού φαινομένου που είναι η αρχαία ελληνική και η λατινική φιλολογία. Η επιστημονική μελέτη των έργων της αρχαίας λογοτεχνίας καθώς και των άλλων δημιουργημάτων του γραπτού λόγου με σκοπό την ακριβή αποτύπωσή τους, την κατανόηση και την ερμηνεία τους είναι το κύριο έργο της επιστήμης που ονομάζεται κλασική φιλολογία. Ως γέννημα όμως της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσονται και, συγχρόνως, ως φορείς μιας προγενέστερης γραμματειακής παράδοσης από την οποία πηγάζουν, η αρχαία ελληνική και η ρωμαϊκή λογοτεχνία για να κατανοηθούν και να μελετηθούν προϋποθέτουν κάθε φορά τη γνώση πολλών κοινωνικών και ιστορικών παραμέτρων. Εκτός από την ιστορία και τη φιλοσοφία, η γνώση αυτή εξασφαλίζεται επίσης με τη συνδρομή ειδικότερων επιστημονικών αρχαιογνωστικών κλάδων όπως η παπυρολογία, η επιγραφική, η παλαιογραφία και, ακόμη, η κοινωνική ανθρωπολογία και η μελέτη του μύθου και της θρησκείας. Η Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη γνώση που συνδέεται με αυτούς τους κλάδους και τους υποστηρίζει με ερευνητικά προγράμματα και ειδικά εργαστήρια όπως το υπό ίδρυση Εργαστήριο Παπυρολογίας ή το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που έχει έντονη δραστηριότητα (για περισσότερες πληροφορίες βλ. http/mythreligion.philology.upatras.gr).

Οι πολλές αυτές κατευθύνσεις που ανοίγονται στον μελετητή των κλασικών σπουδών εκφράζονται σαφέστερα στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών με αντίστοιχες θεματικές επιλογές μαθημάτων, για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενδεχομένως και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Ως προς τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρονται στους αποφοίτους της Κατεύθυνσης Κλασικών Σπουδών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γλωσσική και φιλολογική επάρκεια που έχει κατακτήσει ένας τελειόφοιτος της Κατεύθυνσης Κλασικών Σπουδών μπορούν να βρουν με αρκετές πιθανότητες επιτυχίας αντίκρισμα στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, για όσους επιλέγουν το δρόμο της εκπαίδευσης, ενώ ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τουρισμό, τις εκδόσεις, την παιδαγωγική συμβουλευτική και τις δημόσιες σχέσεις είναι μερικοί μόνον από τους χώρους όπου πολλοί απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Κλασικών Σπουδών έχουν ως τώρα σταδιοδρομήσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *