Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2012 μέχρι και σήμερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα», η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου…