Παπαζαχαρίου, Δημήτρης

Παπαζαχαρίου, Δημήτρης

 • Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ειδίκευση:Γλωσσολογίας
 • Γν. Αντικείμενο: Διαλεκτολογία – Φωνητική
 • ΦΕΚ:384/29-4-2015
 • Γραφείο:Κτίριο Κ 33
 • Τηλέφωνο:2610-969316
 • Email:papaz@upatras.gr
 • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
 • Βιογραφικό:biography/cv_papazaxariou_2014.pdf
 • Εκπαίδευση
 • Σταδιοδρομία
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Δημοσιεύσεις
 • Ώρες συνεργασίας
 • Μαθήματα

 

1998 PhD in Linguistics, Πανεπιστήμιο Έσσεξ (Μ. Βρετανία).

Τίτλος διατριβής: «Language Variation and the Social Construction of Identity: TheSociolinguistic Role of Intonation among Adolescents in Northern Greece» (Γλωσσική ποικιλία και διαμόρφωση ταυτότητας: Ο Κοινωνιογλωσσολογικός ρόλος του επιτονισμού στην ομιλία των εφήβων στη βόρεια Ελλάδα).

Εποπτεύοντες καθηγητές: Prof. Peter Trudgill, Dr. David Britain

 

1990 M.A. in Descriptive and Applied Linguistics, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (Μ. Βρετανία).

Τίτλος διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας: “Dialects in schools: A typological study of different treatments of different linguistic varieties in schools (by educational systems in Europe, teachers and pupils) and the results of them”

Επιβλέπων καθηγητής: Prof. Peter Trudgill

 

1988 Πτυχίο Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.