Τμήμα Φιλολογίας // Πανεπιστήμιο Πατρών

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Γλωσσολογίας

 • Βαθμίδα:Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
 • Ειδίκευση:Γλωσσολογίας
 • Γν. Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία
 • ΦΕΚ:390/29-4-2008
 • Γραφείο:Κτίριο Κ 33
 • Τηλέφωνο:2610-997547
 • Email:gjxydo@upatras.gr
 • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
 • Ιστοσελίδα:http://upatras.academia.edu/GeorgeXydopoulos
 • Βιογραφικό:biography/cv_gjx_gre_oct_13_www.pdf

 

View George J. Xydopoulos's profile on LinkedIn

 • Αύγουστος 2011 - σήμερα: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας
  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας.
 • Σεπτέμβριος 2009 - σήμερα: Συντονιστής Θεματικής Ενότητας (Γλωσσολογίας)
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΜΔΕ «Σπουδές στην Εκπαίδευση».
 • Μάιος 2008 - Ιούλιος 2011: Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας
  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας.
 • Απρίλιος 2005 - Απρίλιος 2008: Λέκτορας Γλωσσολογίας
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας.
 • Νοέμβριος 2004 & Δεκέμβριος 2006: Επισκέπτης Καθηγητής
  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, ΜΔΕ «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία».
 • Σεπτέμβριος 2002 - σήμερα: Μέλος ΣΕΠ (Γλωσσολογίας)
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΜΔΕ «Σπουδές στην Εκπαίδευση».
 • Σεπτέμβριος 1999 - Αύγουστος 2005: Διδάσκων Γλωσσολογίας (ΠΔ 407/80)
  Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας.
 • Φεβρουάριος 1996 - Μάρτιος 2005: Εισηγητής Μαθημάτων Γλωσσολογίας
  University of Hertfordshire (IST Studies, Athens), BA in Linguistics with Literature Programme.
 • Οκτώβριος 1994 - Απρίλιος 1995: Βοηθός
  University of London, University College London, Department of Phonetics & Linguistics.
 • Μάρτιος 1991 - Ιούνιος 1991: Βοηθός
  University of London, School of Oriental & African Studies, Department of Phonetics & Linguistics.
 • Λεξικολογία: ανάλυση του λεξικού, δομή και σημασία της λέξης, δομή και οργάνωση ειδικών λεξιλογίων, επιστημονική ορολογία, μετάφραση ορολογίας.
 • Λεξική σημασιολογία: εννοιακές σχέσεις.
 • Σχέση σύνταξης και σημασιολογίας: ρηματικός χρόνος, άποψη και επιρρηματικά.
 • Λεξικογραφία: δημιουργία ειδικών λεξικών (εντύπων και ηλεκτρονικών).
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία: γλωσσική διδασκαλία, έρευνα και διδακτική της γλωσσολογικής επιστήμης, και σύνδεσή της με τη σχολική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

(επιλογή πρόσφατων δημοσιεύεσεων)

 • Πέμπτη 12.30 - 13.30
 • Οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μόνο κατόπιν συνεννόησης