Τμήμα Φιλολογίας // Πανεπιστήμιο Πατρών

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Γλωσσολογίας

 • Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ειδίκευση:Γλωσσολογίας
 • Γν. Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία
 • ΦΕΚ:384/29-4-2015
 • Γραφείο:Κτίριο Κ 33
 • Τηλέφωνο:2610-997547
 • Email:gjxydo@upatras.gr
 • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
 • Ιστοσελίδα:http://upatras.academia.edu/GeorgeXydopoulos
 • Βιογραφικό:biography/viografiko_may_15_gjx.pdf

 

View George J. Xydopoulos's profile on LinkedIn

 • Λεξικολογία: ανάλυση του λεξικού, δομή και σημασία της λέξης, δομή και οργάνωση ειδικών λεξιλογίων, επιστημονική ορολογία, μετάφραση ορολογίας.
 • Λεξική σημασιολογία: εννοιακές σχέσεις.
 • Σχέση σύνταξης και σημασιολογίας: ρηματικός χρόνος, άποψη και επιρρηματικά.
 • Λεξικογραφία: δημιουργία ειδικών λεξικών (εντύπων και ηλεκτρονικών).
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία: γλωσσική διδασκαλία, έρευνα και διδακτική της γλωσσολογικής επιστήμης, και σύνδεσή της με τη σχολική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
 • Τρίτη & Πέμπτη 12.30 - 13.30
 • Οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μόνο κατόπιν συνεννόησης