Τμήμα Φιλολογίας // Πανεπιστήμιο Πατρών

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Γλωσσολογίας

 

View George J. Xydopoulos's profile on LinkedIn

  • Λεξικολογία: ανάλυση του λεξικού, δομή και σημασία της λέξης, δομή και οργάνωση ειδικών λεξιλογίων, επιστημονική ορολογία, μετάφραση ορολογίας.
  • Λεξική σημασιολογία: εννοιακές σχέσεις.
  • Σχέση σύνταξης και σημασιολογίας: ρηματικός χρόνος, άποψη και επιρρηματικά.
  • Λεξικογραφία: δημιουργία ειδικών λεξικών (εντύπων και ηλεκτρονικών).
  • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία: γλωσσική διδασκαλία, έρευνα και διδακτική της γλωσσολογικής επιστήμης, και σύνδεσή της με τη σχολική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
  • Πέμπτη 12.30 - 13.30
  • Οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μόνο κατόπιν συνεννόησης