Τμήμα Φιλολογίας // Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή Φοιτητών

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών μαζί με τα υπόλοιπα ομοταγή τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

Από το 2000 έως το 2008, οι βάσεις εισαγωγής στο Τμήμα Φιλολογίας παρουσίασαν την ακόλουθη διακύμανση:

Πηγή: Ιστότοπος ΥΠΕΠΘ

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Εισακτέοι 165 155 150 145 145 145 165 165 210

Πηγή: Ιστότοπος ΥΠΕΠΘ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η εισαγωγή πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Φιλολογίας γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (εκτός των ειδικών περιπτώσεων). Για την εγγραφή τους στο Τμήμα οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία από 11 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2013 τα ακόλουθα δικαιολογητικά εγγραφής:

(1) Αίτηση εγγραφής χορηγούμενη από την Γραμματεία του Τμήματος.
(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου.
(3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης από το Λύκειο αποφοίτησης
(4) Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής εγγραφής στο Τμήμα Φιλολογίας
(5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
(6) Δυο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
(7) Δήλωση Μαθημάτων Επιλογής

(8) Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες φοιτητές)
(9)Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή σε άλλο Τμήμα/ΑΕΙ)
(10) Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους μέσω του ιστοτόπου του Τμήματος, για ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή ανεπιθύμητου συνωστισμού στους χώρους της Γραμματείας κατά την περίοδο των εγγραφών. Η ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης πραγματοποιείται από 11 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2013. Όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα εγγραφής είναι σε μορφή PDF και ανοίγουν με Acrobat Reader (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα).

Οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν επιτύχει με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

(α) Συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (σε μορφή PDF), την αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους και την αποστέλλουν ως συνημμένη με e-mail στη διεύθυνση philsec@upatras.gr.
(β) Εκτυπώνουν τη συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής.
(γ) Εκτυπώνουν και συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά με αριθμό: Έντυπο (4), Έντυπο (7),και Έντυπο (10).
(δ) Αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (από (1) έως και (10)) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο, Πάτρα 26504

Οι πρωτοετείς φοιτητές από την Κύπρο ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

(α) Συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (σε μορφή PDF), την αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους και την αποστέλλουν ως συνημμένη με e-mail στη διεύθυνση philsec@upatras.gr.
(β) Εκτυπώνουν τη συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής.
(γ) Εκτυπώνουν και συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά με αριθμό:Έντυπο (4), Έντυπο (7), και Έντυπο (10).
(δ) Αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά: (1), (4), (7), και (10) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο, Πάτρα 26504

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επικυρωθεί η αίτηση εγγραφής και να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι (ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους) πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το διάστημα 11 - 27 Σεπτεμβρίου 2013.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών και λόγω μεγάλου αριθμού νεοεισερχόμενων φοιτητών στο Τμήμα παρακαλείστε, όσο αυτό είναι δυνατόν, να έρχεστε για εγγραφή σύμφωνα με τις ημερομηνίες στο συνημμένο πίνακα.

 

Για να δείτε την εγκύκλιο που αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων όλων των κατηγοριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 πατείστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή σας σταδιοδρομία πατείστε εδώ