Τμήμα Φιλολογίας // Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή Φοιτητών

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr(link is external), για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, ο φοιτητής θα επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματος, έχοντας μαζί του την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω.

To εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμα εδώ(link is external) από την Πέμπτη 22.09.2016 (μετά τις 11.30) έως και την Παρασκευή 30.09.2016.

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr(link is external), αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή:

1.     Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
2.     Πιστοποιητικό Γεννήσεως (μόνο για άρρενες φοιτητές),
3.     Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικά / έντυπα που θα παραλάβετε:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι πιστοποιητικό για συγκεκριμένη χρήση, μπορείς να το ζητήσεις με αίτησή σου την ίδια μέρα στη Γραμματεία. Για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του θα σε ενημερώσει η Γραμματεία.
  • Λογαριασμό (κωδικούς) πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Ενημερωτικά έντυπα / αιτήσεις και πληροφοριακό υλικό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σίτιση, Διαμονή, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Χορωδία, Χορευτικός Σύλλογος, κ.ά)

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp . Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 3.10.2016 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.