Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

Ξυδόπουλος, Γιώργος Ι.

 • Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ειδίκευση:Γλωσσολογίας
 • Γν. Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία
 • ΦΕΚ:384/29-4-2015
 • Γραφείο:Κτίριο Κ 33
 • Τηλέφωνο:2610-997547
 • Email:gjxydo@upatras.gr
 • Ταχ. Διευθ.:Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα 26504
 • Ιστοσελίδα:http://upatras.academia.edu/GeorgeXydopoulos
 • Βιογραφικό:biography/viografiko_may_15_gjx.pdf
 • Εκπαίδευση
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Ώρες συνεργασίας
 • Μαθήματα
 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Τμήμα Γαλλ. Γλώσσας & Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1988)
 • Μεταπτυχιακό (MA) στη Γλωσσολογία, School of Oriental & African Studies, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1990)
 • Διδακτορικό (PhD) στη Γλωσσολογία, University College London, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1996) (Διδακτορική Διατριβή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *